Autozáložňa, Auto Kassa s.r.o.

VÝKUP, PREDAJ

AUTOZÁLOŽŇA

Úvod 2020-08-25T13:56:42+00:00

Auto Kassa s.r.o.

Autozáložňa, Auto Kassa s.r.o. výkup a predaj motorových vozidiel

Výkup motorových vozidiel

Autozáložňa, Auto Kassa s.r.o. výkup a predaj motorových vozidiel

Predaj motorových vozidiel

Autozáložňa, Auto Kassa s.r.o. výkup a predaj motorových vozidiel

Autozáložňa

Autozáložňa, Auto Kassa s.r.o. výkup a predaj motorových vozidiel

Oddlženie Vášho vozidla

Autozáložňa, Auto Kassa s.r.o. výkup a predaj motorových vozidiel

Zabezpečenie zákonného a havarijného poistenia

Autozáložňa, Auto Kassa s.r.o. výkup a predaj motorových vozidiel

Financovanie leasingu, úveru prostredníctvom našich zmluvných partnerov

Výkup motorových vozidiel

Výkup motorových vozidiel

Za Vaše súkromné, alebo firemné vozidlo ponúkame reálne ceny, pričom peniaze za Vaše auto Vám vyplatíme ihneď v hotovosti. Kupujeme aj vozidlá, ktoré sú v leasingu, úvere, prípadne v exekúcii. Dňom vykúpenia Vášho vozidla zaň preberáme plnú záruku. Prepis vozidla a prípadné ďalšie právne formality vybavíme za Vás.

Autozáložňa

Autozáložňa

Potrebujete peniaze? Ponúkame vám možnosť ponechať svoj automobil u nás a my vám zato požičiame. Individuálne podľa potrieb a situácie v akej sa klient nachádza budeme hľadať to najvýhodnejšie riešenie pre vás.

K založeniu vozidla budete potrebovať:

– Doklad totožnosti
– Osvedčenie o evidencii vozidla, resp. technický preukaz
– Platný doklad o STK a EK
– Doklad o zaplatení zákonnej poistky
– Náhradný kľúč
– Podnikatelia a firmy živnostenský list alebo výpis z obchodného registra (nie starší ako 1 mesiac)
– Plnú moc na zriadenie záložného práva na tlačive autozáložne overenú notárom

Predmet zálohy musí byť vo výlučnom vlastníctve zakladajúceho, nesmie na ňom byť žiadna ťarcha (leasing, úver, iné záložné právo, blokácia na dopravnom inšpektoráte, blokácia daňovým úradom, resp. exekútorom a pod.).  Bližšie podmienky sú uvedené v záložnej zmluve.

Naša ponuka vozidiel

Naša ponuka vozidiel

mlaheader